FENEX condities vernieuwd 08-05-18 Op de werkzaamheden van Ferliner BV zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex – Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek van toepassing. Sinds 1 mei jongstleden zijn deze gewijzigd!

08-05-18

Op de werkzaamheden van Ferliner BV zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex – Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek van toepassing. Sinds 1 mei jongstleden zijn deze gewijzigd!

Deze algemene voorwaarden, ook wel FENEX-voorwaarden genoemd, gelden als standaardregeling in de rechtsverhouding van individuele expediteurs en hun opdrachtgevers. Zij kunnen gezien worden als de bepalingen van een standaardcontract die onderdeel van de expeditie-overeenkomst uitmaken. Het is algemeen geaccepteerd om bij het sluiten van expeditie-overeenkomsten toepasselijkheid van de FENEX-voorwaarden te bedingen. Een expediteur verbindt zich niet tot het vervoer, maar tot het doen vervoeren van goederen. De expediteur is tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van de vervoersovereenkomsten met de vervoerder. Voor volledige inzage van de FENEX-voorwaarden.