Oplossingsgericht

Op zoek naar de beste oplossing

Ferliner doet nog meer. Het vervoeren van een vracht van A naar B is niet zo ingewikkeld. Ferliner gaat dan ook een paar stappen verder. Wij nemen de papierwinkel rondom een transport van u over, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft. Bij ieder transport proberen wij de allerbeste oplossing voor u te vinden door slim te plannen en te organiseren. Bij voorkeur combineren wij het transport van uw lading met een ander transport op de heen- of terugweg. Wij streven altijd naar een logistiek optimaal traject.

Gunstig voor alle partijen

Daar worden alle betrokken partijen beter van. De transporteur, omdat hij niet met een lege wagen op pad hoeft. U, omdat u daardoor een gunstige prijs betaalt. En Ferliner ook, want iedere geslaagde expeditie geeft ons iedere keer opnieuw voldoening. Door te zorgen voor efficiënt transport en een optimale bezetting van transportmiddelen draagt Ferliner bovendien bij aan de reductie van CO2-uitstoot door het wegverkeer en aan een verminderde verkeersdrukte op de wegen.

Bijzondere vrachten

Tot het uitgebreide netwerk van Ferliner behoren diverse transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van bijzondere vrachten. Dus ook voor het transport van zware, grote, kwetsbare of anderszins bijzondere ladingen weet Ferliner altijd een geschikt transport te organiseren.